ADRESAT PRZYPISAŃ

Adresatami przypisań byli najczęściej syn lub córka, potem ojciec, na najmniej uprzywi­lejowanej pozycji pod tym względem znajdo­wały się matki.Każdego z adresatów moglibyśmy traktować jako pewien czynnik organizujący (różnicujący i całościujący) przestrzeń mie­szkaniową, jako czynnik utrwalający pewną strukturę przestrzenną. Jak stwierdziliśmy po­przednio, czynnikami organizującymi prze­strzeń są również pewne zachowania-czynności. Otóż każdy z adresatów jest osobnikiem o okre­ślonej płci, wieku, pozycji rodzinnej i jest pod­miotem jednego z wyżej wspomnianych zacho- wań-czynności.Powstaje zagadnienie (nie do rozstrzygnięcia na podstawie danych zebranych w tych ba­daniach) — czy i w jakim stopniu pozycja ro­dzinna zajmowana przez danego osobnika wpływa na zakres posiadanych przez niego cech czynnika organizującego przestrzeń mieszka­niową?

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !