BIOLOGICZNE UWARUNKOWANIA

Zastanawialiśmy się również nad biologicz­nymi uwarunkowaniami współprzebywania w rodzinie oraz nad rolą, jaką w socjalizacji mło­dego pokolenia odgrywa prywatność i pewna izolacja życia rodzinnego od wpływu innych grup poprzez odrębne wspólne mieszkanie i stwierdziliśmy, że pozwala ona na rozwinięcie między członkami danej rodziny typu więzi i wzajemnego porozumiewania się, jakie mogą powstawać tylko w grupach nielicznych, któ­rych członkowie znajdują się w stycznościach bezpośrednich.Z rodziną jako grupą współmieszkańców wią­zał się również problem podziału wśród człon­ków przestrzeni mieszkalnej i sprzętów. Potrak­towaliśmy ten podział jako wskaźnik pewnej hierarchii określonych pozycji rodzinnych czy też hierarchii określonych zachowań i czynności w danej rodzinie.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !