BRAKI W KATEGORIACH PRZEŻYĆ

W pierwszym punkcie wypowiedzi dały się sprowadzić do następujących stanowisk: 1) wy­powiedzi osób, które nie umiały odpowiedzieć na to pytanie; 2) wypowiedzi osób stwierdzają­cych, iż nie odczuwałyby one w ogóle braków;wypowiedzi osób określających te braki w kategoriach: a) przeżyć psychicznych („poczucie bezpieczeństwa”, „spokój”, „ciepło rodzinne”, „serdeczność”, „wygoda”, „świado­mość, że jest się komuś potrzebnym”; b) z a- c h o w a ń („wspólne rozmowy”, „pomoc w sprawach codziennych”, „jadanie wspólnych posiłków”); c) osób („ojca”, „matki”); d) osób i rzeczy („rodziców oraz niektó­rych przedmiotów, które lubię”). Najczęściej określano owe braki w katego­riach przeżyć psychicznych, takich jak na przy­kład „poczucie bezpieczeństwa” i „spokój”. Na uwagę zasługuje, wydaje się, kategoria „świado­mość, że jest się komuś potrzebnym”, która świadczy o roli, jaką odgrywa rodzi­na w formowaniu się jaźni od­zwierciedlonej swych członków w sposób pozytywnie przez nich odczuwany.

 

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !