Kategoria: Krople deszczu

LOT KROPEL DESZCZU

Natężcie uwagę, a objaśnię wam jak zbiera się deszcz wysoko w obłokach i jak skraplają się i opadają na ziemię ulewy”. Słowa te napisał przed dwoma tysiącami lat rzymski poeta Lukrecjusz. W swym świetnym poemacie naturze rzeczy poruszył ogromnie dużo te­matów,

BADANIA NAD KROPLĄ DESZCZU

Nie zamierzam jednak poddawać krytyce pism Lukrecjusza. Spojrzeć wstecz przez długi korytarz dziejów i we wszystkim znaleźć błąd — to łatwizna. Starożytni usiłowali znaleźć racjonalne wyjaśnienie mnóstwa naturalnych zjawisk na przekór panującemu lękowi i zabo­bonom. Nie powinniśmy krytykować tych, któ­rzy

MINĘŁY LATA

Minę­ło więc ponad tysiąc lat i nie dowiedziano się niczego nowego o tworzeniu się kropli deszczo­wej. Dopiero w ciągu ostatnich dwustu lat roz­poczęto dokładne, codzienne lub cotygodniowe pomiary opadów, temperatury i ciśnienia atmo­sferycznego. W końcu ubiegłego wieku dane gromadzono z

CZY COŚ SIĘ ZMIENIA?

Czy rozmiar ich się zmienia, czy też w każdym deszczu są jed­nakowe? Czy dowiedzielibyśmy się czegoś o ich pochodzeniu, gdybyśmy określili ich wielkość i rozkład w opadzie deszczowym? O ile wiado­mo, to — powiadam — nikomu te pytania nie przyszły

WIELKOŚĆ DESZCZOWEJ KROPLI

Dzisiaj jest on znany głównie jako au­tor tysięcy przepięknych fotografii kryształów śniegu. Ale to inna historia; musimy trzymać się kropel deszczowych.W 1898 r. Bentley rozpoczął swe badania nad deszczem, gdyż pragnął „dodać coś, w miarę możliwości, do naszej wiedzy dotyczącej

SZTUCZNE KROPLE DESZCZOWE

Jeśli warstwa mąki miała głębokość przynajmniej 1 cala, krople deszczowe nie rozpryskiwały się i każda kropla tworzyła pecynkę ciasta. Po wy­suszeniu tych grudek Bentley mierzył ich śred­nice. Ale jaka była zależność między rozmiarami grudki ciasta i oryginalnej kropli deszczowej? Raz

PUBLIKACJA ODKRYCIA

W 1904 r. Bentley opublikował swe odkrycia w rozprawie naukowej, która w moim przeko­naniu pozostaje jedną z najlepszych prac, jakie kiedykolwiek na ten temat napisano. Stwierdził, że największe krople deszczowe osiągają śred­nicę ok. 1/4 cala (ok. 6 mm). Przypuszczał także,

PRACA I POGLĄDY

Lecz czasami —: kończy Bentley — roz­miary kropel deszczowych wskazują, że oby­dwa procesy mogą zachodzić równocześnie. Choć artykuł Bentleya był przejrzysty i do­brze napisany, jego uderzająco oryginalna pra­ca i poglądy przeminęły niezauważone. Nikt nie zająf się sprawdzeniem jego pomiarów. Nikt nie

INNE SPOSOBY MIERZENIA

Zanim przejdziemy do spraw ujawnionych dzięki badaniom nad kroplą deszczową, chciał­bym opowiedzieć jeszcze o dwóch innych meto­dach mierzenia wielkości kropel deszczowych. Podobnie jak metoda Bentleya, są one niesły­chanie proste i może je opanować każdy, kto przejawi tylko trochę ciekawości i

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANA

Najczęściej jest używana w tym celu zwykła bibuła filtracyjna, która znajduje się w każdej pracowni chemicznej, ale wielu badaczy woli stosować okrągłe arkusiki bibuły Whatmana nr 1 o średnicy co najmniej 15 cm. Jeśli taką bibułę pokryjemy cienką warstewką łatwo