CECHY DOMINUJĄCE

Z drugiej strony mieszkanie umożliwia osobnikowi pew­ne zachowania. Nie tylko wyposażenie i wła­ściwości fizyczne mieszkania są uwarunkowane kulturowo, o czym świadczy historia i geogra­fia budownictwa, architektury i sztuki — lecz uwarunkowany kulturowo jest również po­dział na zachowania osobników wewnętrzne i zewnętrzne w stosunku do mieszkania (oczy­wiście należy pamiętać, iż środowisko sztucz­ne — kultura — jest przetworzonym środo­wiskiem naturalnym, stąd mówiąc o uwa­runkowaniu kulturowym zakładamy w pew­nym zakresie oddziaływanie bodźców natural­nych w jakimś stopniu przetworzonych przez kulturę).Mając na uwadze cechy dominujące i rozpo­wszechnione mieszkania można sądzić, iż wraz z rozwojem cywilizacji człowiek coraz bardziej może kontrolować wpływ bodźców naturalnych.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !