CZYNNIKI WIĘZI RODZINNEJ

Współpraca ekonomiczna i wspólne mieszka­nie nie wyczerpują oczywiście wszystkich in­teresujących socjologa aspektów życia rodzin­nego (można bowiem spotkać rodziny, które nie stanowią ani grup współmieszkańców, ani grup współpracujących ekonomicznie, a mimo to są grupami społecznymi), lecz wyraźnie, choć w różny sposób, wpływają na charakter owych pozostałych aspektów.Wzory zachowań mogą być w różnym stop­niu zinstytucjonalizowane i sformalizowane. Formalizacja w przypadku zachowań pozaeko­nomicznych dotyczy przede wszystkim pewnych podstawowych, niekiedy biospołecznych aspek­tów życia rodzinnego (odnoszących się np. do małżeństwa, pokrewieństwa itp.).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !