DOKONANIE OPISU

Chodziło tutaj o dokonanie przez, każdego z członków rodziny opisu dwustron­nych styczności z każdym z pozostałych człon­ków. Przy okazji zarysowały się bardziej szcze­gółowe zagadnienia, jak np. werbalizacja przez, badanych własnych określonych przeżyć psy­chicznych i zarysowywanie się tu pewnej ste- reotypizacji czy też zagadnienie różnic, jakie- powstawały między umiejętnością czy łatwością opisu własnej postawy względem pozostałych członków rodziny a umiejętnością czy łatwością opisu przez badanych postaw wspomnianych członków względem siebie.Dokonany przez badanych opis 369 postaw- -ustosunkowań można sprowadzić do 14 podsta­wowych kategorii:1) przyjacielski; 2) serdeczny; 3) czuły; 4) opie­kuńczy; 5) koleżeński; 6) pełen zaufania; 7) życzliwy; 8) wyrozumiały; 9) pobłażliwy; 10) raczej obojętny; 11) apodyktyczny; 12) nie­zbyt szczery; 13) wymagający; 14) zbyt surowy.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !