DOSTRZEŻENIE PODOBIEŃSTW

Odwrot­nie, nie można byłoby wypowiadać się na ten temat w kulturach o daleko posuniętej unifor­mizacji wzorów indywidualnych, niemal ich rytualizacji. W tym ostatnim przypadku bo­wiem wszyscy zachowują się w sposób niemal jednakowy. Przykładami wyżej omawianych zachowań mogą być zachowania świadczące o  podobnych bądź niepodobnych wyznawanych wartościach, zamiłowaniach, dążeniach itp.Łatwiej, wydaje się, dostrzec takie podobień­stwa w sferze czynników biogennych i psycho­gennych osobowości danych osobników ze względu na niejednakowość sytuacji społecz­nych, w których ci osobnicy zwykle występują; problem ten zatem może bardziej interesować psychologów niż socjologów.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !