GENEZA SILNYCH POWIĄZAŃ

Jak można sądzić, dzieje się tak głównie na skutek silniejszych niż w wielu innych grupach powiązań emocjonalnych między członkami rodziny i, idącego w dużym stopniu w ślad za tym, szerokiego zakresu zachowań, które w przypadku rodziny wyraźnie podlega­ją kwalifikacji moralnej.Szukając genezy wspomnianych silnych po­wiązań emocjonalnych w warunkowanej spo­łecznie świadomości członków rodziny, można tu wskazać dwa czynniki. Z jednej strony wpływa na to uświadamiany od wczesnego dzieciństwa, występujący we wszystkich chyba kulturach nakaz solidarności między członkami rodziny, a zwłaszcza mię­dzy osobami związanymi pokrewieństwem lub małżeństwem.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !