GŁÓWNY ŻYWICIEL RODZINY

Pojęcie głównego żywiciela ro­dziny jest bardziej określone niż pojęcie gło­wy rodziny. Pozycja głównego żywiciela rodzi- ny zarysowana jest najwyraźniej wówczas, gdy tylko jeden z członków danej rodziny pracuje zarobkowo, a pozostałe osoby są na jego utrzy­maniu. (Pojęcie żywiciela wiąże się zawsze z pracą zarobkową — choć niewątpliwy wpływ na wyżywienie rodziny mogą mieć umiejętno­ści organizacyjno-gospodarskie, np. nie pracu­jącej zarobkowo żony-matki.) Mogą występo­wać rodziny, w odniesieniu do których pojęcie to nie może być stosowane, np. gdy w jedna­kowy sposób zarobkuje więcej niż jedna osoba (ojciec i matka w rodzinie z niedorosłymi dziećmi, ewentualnie wszyscy członkowie w przypadku rodziny złożonej z osób dorosłych).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !