GOSPODARSTWO DOMOWE

Przy takim ujęciu gospodarstwo domowe (rodzinne) może stanowić para krewnych, mał­żeństwo, a nawet para powinowatych. Jeśli przez „wspólne spożywanie posiłków” będzie­my rozumieli wspólne wydatkowanie na te po­siłki — to zgodnie z definicją wystarczy, gdy osoby wchodzące w skład jednego gospodar­stwa stanowią wspólnotę w zakre­sie pewnego tylko rodzaju kon­sumpcji.Jerzy Piotrowski (Współczesne gospodarstwo domowe i jego funkcje, w: Ekonomiczno-spo­łeczna rola gospodarstwa domowego, Wyd. CRZZ, Warszawa 1970) określa gospodarstwo domowe poprzez jego funkcje: „Gospodarstwo domowe związane jest ściśle z rodziną. Składa się na nie całość materialnych

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !