GRUPA ODNIESIENIA

Rodzina jako grupa odniesienia dla swo­ich członków. Zagadnienia, na ile i w jakim sensie dana rodzina jest grupą odniesienia dla swoich członków, wiąże się blisko z problemami dwustronnej zależności między zmianami w in­nych grupach a zmianami w rodzinie oraz z problemem uwikłania jednostki w inne gru­py i szersze struktury poprzez fakt bycia człon­kiem rodziny.Rodzina może być w różnym stopniu i za­kresie grupą odniesienia dla swoich członków. Członkowie tej samej rodziny mogą odnosić swe postawy i zachowania do różnych wartości skła­dających się na życie rodzinne danej rodziny, mogą też w niejednakowym stopniu czuć się | związani z określonymi wartościami.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !