GRUPA RODZINNA

Ponadto grupę rodzinną współpracującą eko­nomicznie możemy rozpatrywać jako jed­nostkę konsumującą i jednostkę produkującą w szerokim znaczeniu tych terminów. Bardzo wyraźnie ten dwojaki cha­rakter występuje w przypadku rodziny wiej­skiej prowadzącej gospodarstwo rolne, podob­nie, choć mniej wyraźnie, odnosi się to do ty­powej rodziny miejskiej, która oprócz tego, że jest jednostką konsumującą może być rozpa­trywana jako jednostka produkująca. Świadczy o  tym chyba rozpatrywanie zmiennych rodzin­nych w badaniach prowadzonych nad pracow­nikami przez psychologów i socjologów pracy czy przemysłu.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !