GRUPA WSPÓŁPRACUJĄCA EKONOMICZNIE

Rozpatrując rodzinę jako grupę współpracu­jącą ekonomicznie należy stwierdzić na wstę­pie, iż mogą istnieć różne rodzaje współpracy ekonomicznej, jak i różne rodzaje grup w ten sposób współpracujących. Przez współpracę ekonomiczną jakiegokolwiek rodzaju rozumie­my współpracę, której celem podstawowym jest dostarczenie środków utrzy­ma n i a, a w szerszym sensie — tworze­nie odpowiednich warunków by­tu materialnego dla grupy w tym właś­nie celu współpracującej. Współpraca taka mo­że występować między osobnikami należącymi do jednej kategorii zawodowej (np. mistrz i je­go pomocnicy w przemyśle lub rzemiośle, współpraca rolników itp.), bądź między osob­nikami należącymi do różnych kategorii zawo­dowych (np. lekarz i inżynier przy budowie szpitala, osoby prowadzące dom i osoby zarob­kujące na wydatki związane z prowadzeniem domu itp.).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !