GRUPY I KATEGORIE

Na przykład rodzice mogą być człon­kami grup formalnych i nieformalnych, zwią­zanych z ich różnego rodzaju pracą zawodową czy zarobkową; dzieci (niedorosłe) mogą należeć do grup formalnych i nieformalnych w związku z faktem, iż są uczniami czy też członkami klu­bów, organizacji itp. Jeszcze większe zróżnico­wanie pod tym względem można dostrzec w da­nej rodzinie, jeśli jedno z rodziców, np. matka me pracuje zawodowo.Wspomniane grupy i kategorie społeczne, do ‚torych należą członkowie rodzin, mogą zajmo­wać rożne miejsca w układzie grup i kategorii w szerszej strukturze. Zmiany w szerszych trukturach (zmiany w kategoriach społecznych pociągają za sobą zwykle zmiany w grupach społecznych) oddziałują na członków rodzin poprzez grupy, do których należą.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !