INTERESUJĄCA PROBLEMATYKA

Spróbujmy teraz spojrzeć na interesującą nas problematykę od strony czasownika „mieszkać”, oznaczającego określone zachowania oso­bnicze.W najszerszym znaczeniu tego terminu „mieszkać” — to tyle co „ż y ć”. Bardzo wy­raźnie ten związek między dwoma pojęciami występuje w języku angielskim (where do you live?)-, również w języku polskim można zastę­pować zwroty „mieszka w mieście”, „mieszka na wsi” zwrotami „żyje w mieście”, „żyje na wsi”. Podobnie ma się sprawa ze zwrotami „mieszkać w danyrrt kraju” („żyć w danym kraju”) czy nawet „mieszkać na Ziemi” („żyć na Ziemi”). Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku zwrotu „mieszkać w danym domu” czy „mie­szkać w danym mieszkaniu”.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !