KAŻDE Z RODZICÓW

Sytuacje takie mogą bowiem być sygnałem dla przeprowadzenia pogłębionych ba­dań nad podstrukturami wewnątrz grupy.Każdy członek mógł wybrać od 0 do 3 osób, oczywiście również przez taką liczbę osób mógł być sam wybrany.Jeśli idzie o wybory dokonane w poszczegól­nych rodzinach, to zaobserwowano tutaj siedem wzorów.Wszyscy członkowie rodzin określeni co do pozycji rodzinnej dokonywali wyboru co naj­wyżej w trzech (przy ośmiu możliwych) katego­riach, które były jednak różne dla osób zajmu­jących różne pozycje rodzinne. Każde z rodzi­ców wybierało zawsze kogoś z członków rodziny na współmieszkańca, ponadto każde z rodziców- -współmałżonków wybierało zawsze współmał­żonka. Wśród pokolenia dzieci 9 osób nie wy­brało nikogo na współmieszkańca i jedna tylko osoba wybrała kogoś z rodzeństwa.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !