MATERIALNE ŚRODKI I DZIAŁANIA

Składa się na nie całość materialnych środków i dzia­łań, które są niezbędne dla samego bytowania- rodziny i jej funkcjonowania — a więc miesz­kanie i odpowiednie jego wyposażenie, środki utrzymania oraz zorganizowany zespół czyn­ności domowników jako osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Te środki i działania mają służyć możliwie najlepszemu w danych warunkach zaspokojeniu potrzeb rodziny i poszczególnych jej członków. Ściślej można by to określić, że mają stworzyć d o- godne warunki realizacji funkcji rodziny” (op. cit., s. 76). Przy tym ujęciu możemy z socjologicznego punktu widzenia traktować gospodarstwo do­mowe rodziny jako pewnego rodzaju insty­tucję społeczną, kładąc większy nacisk w definicji na pełnione przez to gospodarstwo funkcje niż na jego strukturę.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !