MIEJSCE I SPRZĘT

Przypisanie miejsca i sprzętu ze względu na czynność spania występowało we wszystkich badanych rodzinach i w odniesieniu do wszyst­kich ich członków; przypisanie ze względu na czynność pracy występowało również we wszystkich rodzinach, lecz w odniesieniu nie do wszystkich ich członków; przypisanie ze wzglę­du na czynność jedzenia i oglądania telewizji odnosiło się do niektórych rodzin i do niektó­rych ich członków. Oczywiście w każdym miesz­kaniu tylko niektóre sprzęty i miejsca były przedmiotem przypisania. Sam fakt przypisywania miejsc lub sprzętów, poza przypisywaniem ze względu na czynność spania, występował we wszystkich rodzinach, lecz tylko w dwu przypadkach w odniesieniu do wszystkich ich członków.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !