MIESZKANIE

Mieszkanie rozpatrywane jako pewna rzecz, wyodrębniona ze względu na określone zacho­wania ludzkie, którym służy bądź ma służyć, znajdująca swe odbicie w języku naturalnym w formie rzeczownika, może odnosić się (roz­patrując dane w ich przekroju ogólnokulturo- wym) zarówno do elementów środowiska na­turalnego (np. grota), jak i do elementów środowiska sztucznego (np. szałas, jurta, dom). Mieszkanie rozpatrywane jako ele­ment środowiska sztucznego może wiązać się w sposób bardziej trwały z określonym miej­scem w przestrzeni (np. dom) lub też nie wią­zać się z nim w ten sposób (np. namiot). Miesz­kanie wreszcie może być rzeczą w różnym za­kresie trwałą.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !