MODELOWA SYTUACJA

Chodziło tutaj o wypowiedzenie się badanych na temat sytuacji modelowej, właściwej i pożądanej w rodzinach o podobnej strukturze, jak ich własne. Opinie w sprawie obowiązku pracy zarobko­wej przedstawiały się następująco: Wszyscy odpowiadający zgadzali się co do tego, iż zwol­nione od powyższego obowiązku powinny być osoby niedorosłe, bądź niezdrowe (jak również oczywiście — emeryci). Niektórzy z badanych stwierdzili ponadto, iż zwolnione od tego obo­wiązku powinny być także osoby zdrowe i do­rosłe, które a) studiują; b) prowadzą dom; c) nie mają odpowiednich kwalifikacji. Oczywi­ście jeszcze bardziej predystynowane są do zwolnienia od obowiązku pracy zarobkowej oso­by należące do więcej niż jednej z wyżej wy­mienionych kategorii (np. studiuje, prowadzi dom i nie ma odpowiednich kwalifikacji itp.).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !