MÓWIĄC O RODZINIE

Mówiąc o rodzinie jako grupie współpracują­cej ekonomicznie skupiliśmy się nad problema­tyką, która dotyczy przede wszystkim rodzin zamieszkujących tereny zurbanizowane we współczesnej cywilizacji przemysłowej i w wa­runkach gospodarki rynkowej, rozpatrywanych przede wszystkim jako jednostki konsumujące, dla których współpraca ekonomiczna jest środ­kiem utrzymania rodziny jako grupy związanej ponadto, a może i przede wszystkim, innymi jeszcze rodzajami więzi.Następnie zastanawialiśmy się nad pewną ty­pologią zachowań ekonomicznych, z których wynikały wzory i modele zdobywania dóbr i środków potrzebnych do utrzymania rodziny oraz ich konsumowania. W tym fragmencie pracy przedstawiliśmy pojęcia gospodarstwa do­mowego, głowy rodziny, głównego żywiciela — oraz pojęcia naśladownictwa, chęci wyróżnia­nia się, konsumpcji ostentacyjnej, efektu po­kazowego itp.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !