NA TEMAT POTRZEB

A wypowiada się na temat potrzeb wyraża­nych przez B i wyraża jednocześnie swoje zro­zumienie dla nich; 4) A wypowiada się na te­mat potrzeb B (które istnieją zdaniem A), choć B tych potrzeb nie wyraża. (Oczywiście w tym przypadku pozycje o wyższym numerze świad­czyłyby o większym zainteresowaniu) .Zgodnie z wyżej proponowaną skalą, przy opisie stosunku między dwoma osobnikami ze względu na wzajemne zainteresowanie swymi potrzebami dysponujemy 16 możliwościami, a odpowiednio przy opisie tego stosunku między 4 osobami — 256 możliwościami.Przeciw takiej interpretacji wyżej przedsta­wionej skali może przemawiać stwierdzenie, iż jeśli A wypowiada się na temat potrzeb B, któ­rych ten ostatni nie wyraża — to nie dlatego, że A interesuje się w ogóle B w szczególnie silny sposób — lecz dlatego, iż jego zdaniem potrzeby te są bardzo ważne, choć niedostrze­gane przez B, i że w takim samym stopniu zwróciłby na nie uwagę, gdyby nie chodziło o  B, lecz o C lub D. Mówiąc inaczej, że nie opisujemy tutaj stopnia zainte­resowania A względem B, lecz wrażliwość A na pewien rodzaj potrzeb.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !