NAJCZĘSTSZY WYBÓR

Najczęściej wybierane na współmieszkańców przez członków rodziny były matki, a następnie ojcowie, córki i synowie — najwięcej osób na współmieszkańców wybierały matki, następnie ojcowie, synowie, córki. Każdego z osobników wewnątrz każdej rodzi­ny możemy rozpatrywać jako podmiot po­staw grupotwórczych o odwzajemnio­nych lub nieodwzajemnionych aspiracjach i po­dobnie — jako przedmiot postaw gru­potwórczych odwzajemniający lub nieodwzajemniający aspiracje. W naszym przypadku fakt bycia tego rodzaju podmiotem lub przed­miotem byłby cechą stopniowalną (od 0 do 3), podobnie jak fakt odwzajemniania, a postawy grupotwórcze odnosiłyby się do grupy współ­mieszkańców.

 

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !