NIEŚWIADOME PRZEKAZYWANIE

Może­my mieć do czynienia z sytuacją nieśwadomego przekazywania przez nadawcę jego wzorów zachowań, których sam sobie nie uświadamia, jak i z zamierzonymi bądź niezamierzonymi przekazami wzorów zachowań, które nadawca sobie uświadamia. Podobnie odbiorca może owe przekazy przyjmować w sposób w różnym stop­niu zamierzony i uświadomiony. Uważa się, iż występująca wśród członków rodziny więź emo­cjonalna stwarzająca to, co nazywa się atmo­sferą rodzinną — nadaje szczególną siłę i wy­razistość tym przekazom. Wspomniane wartości, dotyczące udziału członków rodziny w innych grupach społecznych mogą się w różnym stop­niu pokrywać, uzupełniać bądź przeciwstawiać wartościom związanym z życiem rodziny.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !