ODCHYLENIE OD SYTUACJI

Wszelkie odchylenia od takiej sytuacji traktuje się w potocznej wiedzy społecznej, jak w rozważaniach naukowych jako zjawiska pa­tologiczne.Stąd też niewywiązywanie się ze swoich obo­wiązków ekonomicznych względem własnej ro­dziny spotyka się z większym potępieniem mo­ralnym niż w przypadku takiego niewywiązy- wania się w innych sytuacjach (np. zła, nie­efektywna praca itp.). Nieudzielenie pomocy ekonomicznej członkowi rodziny (pomijając już fakt, iż niekiedy może być nakazane pra­wem) — jest bardziej potępiane moralnie, niż nieudzielenie pomocy znajomemu czy koledze.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !