ODNIESIENIE DO ZMIAN

Będzie to się również odnosiło do zmian w zwyczajach, a nawet obyczajach, dotyczących np. tego, którzy członkowie rodziny powinni mieszkać razem. Aspekt strukturalno- formalny mają natomiast przepisy zalecające przydzielanie rodzinom odrębnych, samodziel­nych mieszkań, współmieszkanie nieletnich dzieci z rodzicami itp. Funkcje, jakie pełni rodzina jako grupa współmieszkańców dają się sprowadzić do funk­cji, jakie pełni rodzina w ogóle. Pierwsze od­grywają rolę pomocniczą, ułatwiają wypełnianie drugich. Na przykład zmiany w sposobie za­mieszkiwania wiążą się często ze zmianami funkcjonalno-nieformalnymi i funkcjonalno- -formalnymi w dziedzinie udziału rodziny w so­cjalizacji młodego pokolenia.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !