ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE

Ten bowiem, kto nie ma odpowiednich kwalifikacji, musiałby pracu­jąc wykonywać zadania być może z wielu względów dla niego trudne, wyczerpujące i nie­przyjemne. (Na rzecz tego rodzaju interpretacji przemawiają niektóre dane zebrane na etapie obserwacji i wywiadu ukrytego.) Należy dodać, że całkowitą zgodność opinii na ten temat stwierdzono tylko w dwu rodzi­nach. W jednym przypadku chodziło tutaj o sta­nowisko najbardziej rygorystyczne — „powinni pracować zarobkowo wszyscy zdrowi”, w dru­gim zaś o stanowisko — „powinny pracować osoby zdrowe nie prowadzące domu i nie stu­diujące”.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !