ODRĘBNOŚĆ ŻYCIA RODZINNEGO

Modele życia rodzinnego są niewątpliwie kształtowane przez publicystykę, literaturę, sztukę i naukę. Mogą one być kształtowane pośrednio przez propago­wanie wartości, których realizację można zna­leźć w życiu rodzinnym czy też określonym ty­pie tego życia. Mogą wreszcie być kształtowane bardziej bezpośrednio przez propagowanie konkretnych form życia rodzinnego.) Ze względu na zwykle głęboką inter­nalizację wartości przekazywanych osobnikom przez grupy rodzinne — i to zarówno na drodze w pełni uświadomionych i zamierzonych dzia­łań, jak i na skutek wzajemnego obcowania i przekazów niekoniecznie uświadamianych so­bie przez nadawcę i odbiorcę — odpowiednie zmiany zachodzące w rodzinie z chwilą, gdy ko­respondują ze zmianami zachodzącymi w ma- krostrukturach — utrwalają te ostatnie.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !