OJCIEC I MATKA

Ponadto ojciec i matka powinni być w więk­szym stopniu współtwórcami budżetu niż jed­nostkami samodzielnymi — dzieci natomiast w takim samym bądź większym stopniu jed­nostkami samodzielnymi niż współtwórcami budżetu.Członkowie rodziny powinni mieć jedna­kowe wkłady niezależnie od tego, jaką część ich zarobków one stanowią. Jak wynika z powyższego, przy pierwszym z omawianych przez nas stanowisk spotkaliś­my się z brakiem jakiejkolwiek relatywizacji wkładu, w przypadkach drugim i trzeciem — z określeniem wkładu w podwójnej relacji do własnego zarobku i do wkładów innych człon­ków rodziny; w przypadku czwartym z okre­śleniem go w relacji do własnego zarobku, a w przypadku piątym — w relacji do wkładu innych.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !