OKREŚLONY OSOBNIK

Określony osobnik, którego ro­dzina występuje w obrębie danej struktury — jest z reguły z tą strukturą w sposób bardziej trwały i bardziej czytelny związany.)Na zakończenie należałoby jeszcze wspomnieć, iż rodzinę można rozpatrywać jako czynnik kontroli społecznej w stosunku do jednostek. Kontrola taka jest trwała (stałe bądź częste przebywanie członków rodziny razem); w miarę wszechstronna (co wynika ze styczno­ści osobistych i więzi niefragmentarycznych występujących w rodzinie); wreszcie dyskretna (nie naruszająca bądź naruszająca w niewielkim stopniu sferę życia prywatnego jednostek).Nie można wyobrazić sobie jednostki poza społeczeństwem, poza jakąś grupą społeczną — takie skrótowe sformułowanie wiąże się z twier­dzeniem, iż społeczeństwo jest pew­nym stanem, pewnym aspektem istnienia ludzkiego.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !