OKREŚLONY TEMAT

Ustalenie, na ile dana rodzina ma swój okreś­lony temat, wymaga stosowania specjalnie dla tego celu opracowanego zbioru metod i technik.Wśród tych ostatnich na uwagę zasługuje obserwacja uczestnicząca. To, co stanowi temat rodziny, może być niekiedy trudne do zwerba­lizowania i dostrzec go można w zachowaniach niewerbalnych członków danej rodziny. Bada­nia tematu rodziny z konieczności zatem można przeprowadzać w odniesieniu tylko do nielicz­nych przypadków.Pojęcie tematu rodziny, choć jeszcze o nie dość wyraźnym zakresie, należy traktować jako jedną z prób całościowego ujęcia grupy rodzinnej, jeśli idzie o psychiczne aspekty więzi między jej członkami; o operowa­nie pewnego rodzaju całością społeczną, a nie kategorią społeczną.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !