PEWNE DYSPOZYCJE

Np. a) „Cór­ka chciałaby zmienić pracę; rzeczywiście ta, którą wykonuje, jest zupełnie nieodpowiednia”; b) „Ojciec chciałby kupić samochód”; c) „Żona jest trochę przepracowana, potrzebuje więcej wypoczynku, choć nie chce się do tego przyznać, dzieci mogłyby jej bardziej pomagać w domu”.(Kategorie potrzeb stwierdzonych u X, a wy­rażanych przez Y mogłyby przy pewnych zało­żeniach pokrywać się z podziałem na potrzeby subiektywne i obiektywne.)Wyżej przedstawione typy wypowiedzi mogą świadczyć o pewnych dyspozycjach do dostrze­gania własnych potrzeb jak i dyspozycjach do ich wyrażania przez osoby, o których potrze­bach jest mowa, a z drugiej strony — o stop­niu zainteresowania, z jakim ba­dani odnoszą się do wymienio­nych osób. Można by zaproponować tutaj czterostopniową skalę porządkową zaintereso­wania, z jakim A odnosi się do B: 1) A nie wy­powiada się na temat potrzeb B; 2) A wypo­wiada się na temat potrzeb wyrażanych przez B.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !