PEWNE DZIAŁANIA

Pewne działania społeczno-ekonomiczne w ro­dzinie mogą być podyktowane szczególnym nakazem moralnym lub przeżywanymi uczu­ciami w większym stopniu, niż ma to miejsce w innym przypadku. (Problemu tego dotykam referując wyniki przeprowadzanych badań, zwłaszcza rozpatrując opinie członków rodziny na temat pracy zarobkowej oraz koncepcji wspólnego budżetu.) Drogie podarki dawane sobie przez członków rodziny nie muszą być dyktowane chęcią wyróżnienia siebie czy in­nych, lecz po prostu chęcią sprawienia komuś przyjemności; podobnie za wyświadczanymi usługami nie musi kryć się oczekiwanie rewan­żu ze strony innych.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !