PEWNOŚĆ OBRAZU

Powiedzieliśmy: częściowo, gdyż kontakty międzyosobnicze w tych grupach nie są analogiczne jak w rodzinie (liczba dzieci w szkole, przed­szkolu itp.; kontakty w wyraźnie określonych godzinach poza miejscem zamieszkania; świado­mość wśród uczestników, że dana grupa nie jest rodziną, że ją niejako w pewnych sprawach zastępuje lub uzupełnia. Stąd mniejsza intym­ność, prywatność i osobistość wspomnianych kontaktów).Dla pełności obrazu nasuwa się jednak uwaga, iż wychowanie i socjalizacja w grupach poza­rodzinnych mogą stworzyć warunki dla pewnej uniformizacji oddziaływań, a co zatem idzie — do stworzenia wychowywanym jednostkom bar- dziej wyrównanych szans w kształtowaniu ich osobowości, w nabywaniu przez nie określonych postaw i wartości. Wydaje się również, iż wy­stępujące w zabiegach wychowawczych czynno­ści zestandaryzowane i ideacyjne nie pozostają bez wpływu na konieczność udziału rodziny w procesie wychowania, tzn. im więcej takich czynności — tym zmniejsza się zakres udziału rodziny w tym procesie.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !