POCZUCIE ŁĄCZNOŚCI

Brak po­czucia łączności moglibyśmy tłumaczyć w tym drugim przypadku brakiem podobieństwa w zachowaniach.Wyraźnie stwierdzane poczucie łączności duży stopień wzajemnej znajomości przy bra­ku podobieństwa w zachowaniach może wystę­pować w rodzinach, w których występują postawy tolerancji wobec odmiennych rodzajów zachowań, w których dostrzega się względność przynajmniej pewnych hierarchii wartości.Poczucie łączności przy niewielkim bądź żadnym podobieństwie i niewielkiej wzajem­nej znajomości byłoby silnym wskaźnikiem tego, iż świadomość przynależności do jednej rodziny nie jest obojętna społecznie. Wreszcie dwa ostatnie możliwe ze względu na wprowadzone tutaj kategorie przypadki, to sil­ne poczucie łączności, duże podobieństwo zacho­wań i szeroka wzajemna znajomość w jed­nym — oraz brak tych cech czy też występo­wanie w niewielkim stopniu — w drugim.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !