PODOBNIE INTERESUJĄCE

Podobnie interesujące wydaje się odniesienie pojęcia głowa rodziny do pojęć przywódcy na zasadzie emocji (expressive leader) i przywódcy na zasadzie racji (instrumental leader) w danej rodzinie. W ogra­niczeniu tylko do spraw ekonomicznych rela­cja między dwoma interesującymi nas pojęcia­mi sprowadza się do pytania, czy zakres i waga decyzji w sprawach wydatków pieniężnych bądź tych, które mogą być wyrażone w pie­niądzu, jest proporcjonalna do wkładu pienięż­nego na rzecz utrzymania grupy rodzinnej. Otóż wydaje się, iż w przypadkach, gdy zakres i waga decyzji nie pokrywają się z zakresem wkładu — można dopatrywać się wpływu czyn­ników pozaekonomicznych na ten stan rzeczy, wpływu, który występuje szczególnie wyraźnie w takiej grupie współpracującej ekonomicznie, jaką jest rodzina.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !