PODSTAWOWA FUNKCJA MIESZKANIA

Podstawową i najogólniej sformułowaną funkcją, jaką pełni mieszkanie w życiu czło­wieka jest dawanie mu schronienia, lub — wyrażając się bardziej kategorycznie — miesz­kanie to schronienie. Schronienie ozna­cza nie tylko zaspokojenie określonych potrzeb wyraźnie biologicznych, lecz również zaspoko­jenie potrzeb niebiologicznych, potrzeb spo­łecznych. Mieszkanie chroni bowiem człowieka nie tylko przed niepożądanymi bodźcami ze strony środowiska naturalnego (np. tempera­tura, wilgotność, naświetalenie), lecz również przed bodźcami środowiska sztucznego (np. ha­łas) czy wreszcie społecznego (niepożądane kon­takty ze środowiskiem ludzkim).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !