POSTULUJĄCE WYPOWIEDZI

Wypowiedzi postulujące niezrelatywizowane: założenie rodziny powinno być: a) głów­nym celem w życiu człowieka, b) celem w życiu człowieka, ale nie głównym.Wypowiedzi sprawozdawczo-postulujące niezrelatywizowane: założenie rodziny jest po­trzebne każdemu człowiekowi, lecz nie powinno być głównym jego celem wypowiedzi sprawozdawcze zrelatywizo- wane: a) założenie rodziny jest potrzebne czło­wiekowi, gdy brak innych form opieki społecz­nej (relatywizacja do warunków społecznych);wszystko zależy od charakteru danego czło­wieka.Wypowiedzi postulujące zrelatywizowane: założenie rodziny powinno być ważnym celem w życiu kobiet, w życiu mężczyzny raczej nie (relatywizacja do płci).W trzecim punkcie problematyka badań wią­zała się z tym, co nazywa się według Floriana Znanieckiego j aźnią odzwierciedloną, chodziło bowiem, jak już wspominaliśmy, o   ustalenie poglądu badanych na temat opinii, jakie mają o nich pozostali członkowie rodziny z jednej strony, a znajomi i koledzy z drugiej.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !