POSZCZEGÓLNE ASPEKTY ŻYCIA RODZINY

Poszczególne aspekty życia rodziny, poszcze­gólne role, w których członkowie rodziny wy­stępują, są ze sobą bardziej związane, bardziej nakładają się na siebie, niż ma to miejsce w grupach innego rodzaju.Mówiąc ogólniej, więź uczuciowa łącząca członków rodziny powoduje, iż przy ocenie swych wzajemnych zachowań mogą oni zwracać większą uwagę na moty­wację wspomnianych zachowań niż na ich skutki. Jest to szczególnie interesujące w odniesieniu do tego rodzaju za­chowań, które w innych grupach ocenia się nie­mal wyłącznie racjonalnie, zwracając przede wszystkim uwagę na ich skutki; do takich nale­żą w przeważającej mierze zachowania zwią­zane z ekonomicznym aspektem życia społecz­nego. W podobny sposób wspólne zamieszkiwanie jest cechą życia rodzinnego silnie związaną z normami obyczajowo-moralnymi i więzią emocjonalną.

 

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !