POSZCZEGÓLNE CZYNNOŚCI WYCHOWAWCZE

Poszczególne czynno­ści wychowawcze przypadają w udziale odpo­wiednio wykwalifikowanym specjalistom.Procesy powstawania i zaniku grup, powsta­wania i zaniku określonych ról w określonych grupach obejmują oczywiście zmiany w grupach związanych z pracą zarobkową i zatrudnieniem. Szczególnie ważny dla formy i funkcji rodziny jest problem zatrudnienia kobiet poza rodziną, podnoszony w licznych badaniach i rozważa­niach. Problem ten wiąże się bezpośrednio z omawianym powyżej częściowym przejmowa­niem funkcji rodziny przez inne grupy i insty­tucje. Jest on jednoznaczny, jeśli idzie o ogra- i niczenia i zmniejszenie czasu, jaki kobieta może j poświęcać życiu rodzinnemu. Mniej określony ! i jednoznaczny oraz trudniejszy do uchwycenia i jest wpływ, jaki na życie rodzinne ma fakt kształtowania osobowości kobiety w procesie tej czy innej pracy zarobkowej; mówiąc inaczej, na ile i jak jej role pozarodzinne wpływają na jej role rodzinne.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !