POSZCZEGÓLNE KATEGORIE

Niekiedy poszczególne kategorie występowa­ły parami bądź trójkami. Np. „stosunek ojca do mnie jest serdeczny i czuły, lecz zarazem zbyt surowy”, „stosunek siostry do mnie określiłbym jako koleżeński i pełen zaufania”.Najczęściej powtarzającym się określeniem był przymiotnik „przyjacielski”, i to w odnie­sieniu do wszystkich rodzajów par wewnątrz rodziny.Wyniki uzyskane w jednej z badanych rodzin przedstawia przykładowo tabela (patrz s. 129).W wypowiedziach dostrzega się pewne ciąże­nie ku stereotypizacji; mogą one też wiązać się z postawami ideacyjnymi.Jeśli idzie o drugie ze wspomnianych zagad­nień, to napotkano tutaj następujące przypad­ki: 1) osoby, które nie umiały (bądź nie chciały) określić swego stosunku względem pozostałych członków rodziny, ani też ich stosunku wzglę­dem siebie; 2) osoby, które określały zarówno swój stosunek względem pozostałych, jak i tych ostatnich względem siebie; 3) osoby, które okre­ślały swój stosunek względem innych, nie okre­ślając ich stosunku względem siebie, wreszcie osoby, które określały stosunek innych wzglę­dem siebie, nie określając swego własnego sto­sunku względem nich (przypadek skądinąd naj­ciekawszy).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !