POWSTAWANIE PODOBIEŃSTW

Podo­bieństwa takie mogą również powstawać na skutek podobnych biogennych i psychogennych elementów ich osobowościj Z przypadkami wyraźnie dostrzegalnego po­dobieństwa w zachowaniach członków rodziny przy nikłej raczej bądź żadnej wzajemnej zna­jomości czy niewielkim poczuciu łączności możemy spotykać się wówczas, gdy idzie o ro­dzinę nie stanowiącą ani grupy współmieszkań­ców, ani grupy współpracującej ekonomicznie, ani w ogóle grupy społecznej — której członko­wie żyją jednak we wspólnym kręgu kulturo­wym. Może to mieć miejsce w przypadku np. dziecka nie znającego swych rodziców i ewen­tualnego rodzeństwa, wychowywanego jednak na tych samych wzorach kulturowych.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !