POZOSTAŁE INSTYTUCJE

Pozostałych instytucji występujących wewnątrz rodziny strzeże przede wszystkim obyczaj i moralność danej zbiorowości. Jeśli rozpatrujemy rodzinę ze względu na stosunki panujące między jej członkami, to rozważania skupiają się tutaj wokół trzech na­czelnych, blisko ze sobą związanych proble­mów: 1) wspólnoty mikrośrodowi- ska społecznego i kulturowego dla członków rodziny; 2) ich wzajemnej znajomości i wzajemnego zainte­resowania sobą; 3) uświadamiania sobie przez nich charakteru związ­ków rodzinnycjii Wspólnota mikrośrodowiska społecznego kulturowego w przypadku rodziców z niedorosłymi jeszcze dziećmi jest z jednej strony nie­mal oczywista, z drugiej zaś może mieć charak­ter wysoce dyskusyjny.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !