PROBLEMATYKA PRACY ZAROBKOWEJ

W pierwszym przypadku chodzi o problema­tykę pracy zarobkowej, która niekiedy całko­wicie wiąże się z pracą zawodową, w drugim — z zakresem i rodzajem konsumpcji. W pierwszym przypadku problematyka spro­wadza się głównie do pytania: kto w rodzinie określonej ze względu na pewne cechy pracu­je zarobkowo, bądź — zdaniem członków ta­kiej właśnie rodziny lub innych osób — powi­nien pracować zarobkowo, oraz w jakim zakre­sie jest on, czy też powinien być, odpowiedzial­ny za materialny byt pozostałych członków ro­dziny? (Do kategorii związanej z pracą zarob­kową można by zaliczyć również inne pytania, dotyczące wpływu sytuacji rodzinnej danego osobnika na jego pracę zarobkową.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !