PROSTY PRZYPADEK

Ale to jest przypadek prosty. Gdybyśmy chcieli potraktować sprawę zgodnie z rzeczywi­stością, musielibyśmy uwzględnić zmienność wiatru na różnych wysokościach. Nie tylko bo­wiem zmienia się szybkość wiatru wraz z wy-. sokością, ale i kierunek wiatru (zarówno pozio­my, jak pionowy). Czasami prądy powietrzne skierowane w dół lulb w górę powodują, że po­wietrze przemieszcza się’pionowo równie szyb­ko lub nawet szybciej niż poziomo. A pamiętaj­cie, że chmura również się porusza. Nie zamie­rzam nawet próbować rozwiązywania takiego przykładu — byłoby to zadanie zapewne prze­kraczające możliwości mojego umysłu. Gdybyś­my przedstawili ten problem komputerowi, od­powiedziałby, że każda kropla deszczowa, zależ­nie od swej wielkości, wykreśla w locie przez powietrze powikłaną drogę, klucząc tam i z po­wrotem, czasami po linii spiralnej, a czasem zataczając długie, wdzięczne łuki.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !