PRZEDMIOT BADAŃ

Będąca przedmiotem badań referowanych w tej pracy dwupokoleniowa ro­dzina dorosłych stanowi bez wątpienia również pewną fazę rozwoju rodziny).Jeśli idzie o miejsce zamieszkania, to obok podstawowego podziału na miejsca typu wieś i miejsca typu miasto, wprowadza się również kategoryzację tych ostatnich ze względu na liczbę mieszkańców. Przy podziale tym uwy­pukla się, oprócz różnic w warunkach prze­strzennych i ekonomiczno-społecznych, zróżni­cowane oddziaływanie czynnika demograficz­nego (gęstość zaludnienia).W badaniach nad wielkością i strukturą wy­datków, inaczej — rozmiarami i rodzajem kon­sumpcji, jako kategorie podstawowe wyodręb­nia się zwykle następujące: 1) żywność, 2) to­wary nieżywnościowe, 3) usługi, dokonując wewnątrz nich dalszych podziałów ze względu na postawiony problem badawczy.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !