PRZEDSTAWIONE CECHY

Zastanówmy się nieco bliżej nad niektórymi wyżej przedstawionymi cechami, jak i relacja­mi występującymi między nimi. Zawód „głównego żywiciela” czy „głowy rodziny” traktuje się często jako wskaźnik przynależenia danej rodziny do określonej gru­py społecznej. (Pojęcia „główny żywiciel ro­dziny” czy „głowa rodziny” omówimy nieco dalej.) Przynależność do określonej grupy spo­łecznej narzuca pewien wzór konsumpcji wy­stępujący w danej grupie, a na ukształtowanie się wspomnianego wzoru dominujący wpływ ma konsumpcja jednostek najbardziej zamoż­nych w danej grupie. (Patrz S. Młynarski, op. cit.)

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !