PRZEZ TEMAT RODZINY

Przez temat rodziny rozumiemy pewien wzór uczuć, motywów, fantazji i skonwencjonalizowanych znaczeń; dotyczą one podstawowych poglądów na rzeczywistość, na sposoby oddziaływania na nią. Jest on niejako odpowiedzią na pytania stawiane przez członków rodziny: „Kim jesteś­my?”, „Co nas otacza?”, „Jak postępujemy?”Psychologowie społeczni stwierdzają, iż poję­cie to w odniesieniu do danych jakościowych ma podobną podstawę logiczną, jak pojęcie ten­dencji centralnej w odniesieniu do danych ilościowych.Temat rodziny ma być punktem, wokół któ­rego skupia się interakcja w rodzinie, tworząc z rodziny wspólnotę uczuć, wyobrażeń i działań. Nie ma dwu identycznych tematów dla dwu różnych rodzin; powstaje jednak zagadnienie, na ile każda z rodzin posiada taki temat, bądź też na ile rozwinęła ów sobie właściwy temat. (Na temat będą się oczywiście składały odpo­wiednie pojęcia, poglądy i uczucia jej członków, które są do siebie podobne lub które się wza­jemnie uzupełniają).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !