PRZYKŁAD ZMIAN

Przykładem zmian przede wszystkim ekono­miczno-społecznych, pociągających za sobą zmiany w różnych dziedzinach życia rodzinnego, jest wpływ, jaki na życie rodziny wywiera umiejscowienie jej w procesie produkcji danego społeczeństwa. (Przez rodzinę rozumiemy w tym przypadku jej członków na tyle sprawnych i dojrzałych, by mogli brać udział w czynnoś­ciach produkcyjnych.) W sferze tych zmian znajdują się zmiany związane z zawodem, ty­pem pracy. Tryb życia osób pracujących zwią­zany z typem ich pracy rzutuje na życie pozo­stałych członków rodziny, stąd zmiany w typie pracy pociągają za sobą, choć nie zawsze bez­pośrednio, zmiany w życiu rodziny. Mogą one dotyczyć zarówno układu ról w rodzinie (jej struktury), jak i funkcji przez nią pełnionych, mogą wreszcie być w różnym stopniu zinstytu­cjonalizowane i sformalizowane.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !